021-77731021

نوشته هایی با برچسب "انواع جرمگیری"

درباره مزایای جرم گیری یا بروساژ دندان بیشتر بدانید!

تجمع جرم و پلاک روی دندان موجب می شود تا ظاهر دندان های ما زرد و کدر به نظر برسد. اما این جرم ها تنها روی ظاهر دندان تأثیر نمی گذارند و موجب آسیب به دندان نیز می شوند.  ایجاد جرم و پلاک روی دندان برای همه افراد عادی تلقی می...

طراحي و توليد: آي کيونت