021-77731021

نوشته هایی با برچسب "روت کانال تراپی"

عصب کشی و درمان ریشه دندان

درمان ریشه همان عصب کِشی دندان یا روت کانال تراپی است و شاخه ای از دندانپزشکی است که به معالجه و حفظ ریشه دندان می پردازد. در حقیقت در عصب کِشی به درمان دندانی پرداخته می شود که به علت پوسیدگی بخشی از عصب ها در حال از دست...

طراحي و توليد: آي کيونت