021-77731021

نوشته هایی با برچسب "روکش های ونیر"

«ترمیم دندان» توسط دندانپزشک حرفه ای!

دندانپزشکی ترمیمی شامل تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندانی است. دندانپزشک شما ممکن است یک برنامه درمانی را جهت ترمیم دندان های پوسیده، ترک خورده، شکسته و یا تغییر رنگ داده ارائه کند. این برنامه حتی...

طراحي و توليد: آي کيونت