021-77731021

نوشته هایی با برچسب "فواید جرمگیری"

جرم گیری و بروساژ دندان

باکتریهای مختلفی در دهان وجود دارند که با تجزیه مواد غذایی باعث آزاد شدن گازهای بدبو می شوند. بدون شک مسواک زدن و بهداشت دهان با عث پاک شدن باقیمانده غذا و کاهش بوی دهان می شود، ولی چرا بسیاری از افراد علی رغم زدن مسواک...

طراحي و توليد: آي کيونت