021-77731021

نوشته هایی با برچسب "مواد ایمپلنت"

ايمپلنت دندان

ایمپلنت دندان، ریشه دندان مصنوعی می باشد که جهت جایگزین کردن دندان های از دست رفته مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که شخصی یک و یا تعدادی از دندان هایش را از دست می دهد، متخصص ایمپلنت برای جایگزین کردن دندان از دست...

طراحي و توليد: آي کيونت